تبلیغات
پژوهشسرای دانش آموزی پروفسور حسابی

پژوهشسرای دانش آموزی پروفسور حسابی
قالب وبلاگ
• بیوتكنولوژی‌ مجموعه‌ای‌ از متون‌ و روشها است‌ كه‌ برای‌ تولید، تغییر و اصلاح‌فراورده‌ها، به‌نژادی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ و تولید میكروارگانیسم‌ها برای‌كاربردهای‌ ویژه‌، از ارگانیسم‌های‌ زنده‌ استفاده‌ می‌كند.
• كاربرد روشهای‌ علمی‌ و فنی‌ در تبدیل‌ بعضی‌ مواد به‌ كمك‌ عوامل‌ بیولوژیك‌(میكروارگانیسم‌ها، یاخته‌های‌ گیاهی‌ و جانوری‌ و آنزیم‌ها) برای‌ تولید كالاها وخدمات‌ در كشاورزی‌، صنایع‌ غذائی‌ و دارویی‌ و پزشكی‌
• مجموعه‌ای‌ از فنون‌ و روشها كه‌ در آن‌ از ارگانیسم‌های‌ زنده‌ یا قسمتی‌ از آنها در فرایندهای‌ تولید، تغییر و بهینه‌سازی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ استفاده‌ می‌شود.
• كاربرد تكنیكهای‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ در تولید محصولات‌ كشاورزی‌، صنعتی‌، درمانی‌ و تشخیص‌ باكیفیت‌ بالاتر و قیمت‌ ارزانتر و محصول‌ بیشتر و كم‌ خطرتر.
• استفاده‌ از سلول‌ زنده‌ یا توانائیهای‌ سلول‌های‌ زنده‌ یا اجزای‌ آنها و فرآوری‌و انتقال‌ آنها به‌صورت‌ تولید در مقیاس‌ انبوه‌
• بهره‌برداری‌ تجاری‌ از ارگانیسم‌ها یا اجزای‌ آنها
• كاربرد روشهای‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ در تولید یا دستكاری‌ میكروارگانیسم‌ها و ارگانیسم‌ها
• علم‌ رام‌كردن‌ و استفاده‌ از میكروارگانیسم‌ها در راستای‌ منافع‌ انسان‌تعاریف‌ بالا از بیوتكنولوژی‌ هركدام‌ به‌تنهائی‌ توصیف‌ كاملی‌ از بیوتكنولوژی‌نیست‌ ولی‌ با قدر مشترك‌ گرفتن‌ از آنها می‌توان‌ به‌ تعریف‌ جامعی‌ ازبیوتكنولوژی‌ دست‌ یافت‌.
راستی‌ چرا چنین‌ است‌؟ هرچند كه‌ با مرورزمان‌ دانشمندان‌ به‌ مفاهیم‌ مشتركی‌ در مورد تعریف‌ بیوتكنولوژی‌ نزدیك‌ شده‌اند اما چرا هر متخصص‌ و دانشمندی‌ تعریف‌ جداگانه‌ای‌ از بیوتكنولوژی‌ ارائه‌ می‌دهدكه‌ درجای‌ خود نیز می‌تواند صحیح‌ باشد (نه‌ الزاماً جامع‌).
علت‌ این‌ حقیقت‌ را باید درماهیت‌ بیوتكنولوژی‌جست‌. بیوتكنولوژی‌ همانند زیست‌ شناسی‌، ژنتیك‌ یا مهندسی‌ بیوشیمی‌ یك‌ علم‌ پایه‌ یا كاربردی‌ نیست‌ كه‌ بتوان‌ محدوده‌ و قلمرو آنرا بسادگی‌ تعریف‌ كرد. بیوتكنولوژی‌ شامل‌ حوزه‌ای‌ مشترك‌ از علوم‌ مختلف‌ است‌ كه‌ در اثر همپوشانی‌ و تلاقی‌ این‌ علوم‌ با یكدیگر به وجود آمده‌ است‌. بیوتكنولوژی‌ معادل‌ زیست‌ شناسی‌ مولكولی‌، مهندسی‌ ژنتیك‌، مهندسی‌ شیمی‌ یا هیچ‌ یك‌ از علوم ‌سنتی‌ و مدرن‌ موجود نیست‌؛ بلكه‌ پیوند میان‌ این‌ علوم‌ در جهت‌ تحقق‌ بخشیدن ‌به‌ تولید بهینه‌ یك‌ محصول‌ حیاتی‌ (زیستی‌) یا انجام‌ یك‌ فرآیند زیستی‌ به روشهای‌ نوین‌ و دقیق‌ با كارآئی‌ بسیار بالا می‌باشد.
بیوتكنولوژی‌ را می‌توان‌ به‌ درختی‌ تشبیه‌ كرد كه‌ ریشه‌های‌ تناور آنرا علومی‌ بعضاً با قدمت‌ زیاد مانند زیست‌ شناسی‌ به ویژه ‌زیست‌ شناسی‌ مولكولی‌، ژنتیك‌، میكروبیولوژی‌، بیوشیمی‌، ایمونولوژی‌، شیمی‌، مهندسی‌ شیمی‌، مهندسی‌ بیوشیمی‌، گیاه‌شناسی‌، جانورشناسی‌، داروسازی‌، كامپیوتر و ... تشكیل‌ می‌دهند لیكن‌ شاخه‌های‌ این‌ درخت‌ كه‌ كم‌ و بیش‌ به‌ تازگی‌ روئیدن‌گرفته‌اند و هرلحظه‌ با رشد خود شاخه‌های‌ فرعی‌ بیشتری‌ را به‌وجود می‌آورند بسیارمتعدد و متنوع‌ بوده‌ كه‌ فهرست‌ كردن‌ كامل‌ آنها در این‌ نوشته‌ را ناممكن‌می‌سازد.
تقسیم‌بندی‌ بیوتكنولوژی‌ به‌ شاخه‌های‌ مختلف‌نیز برحسب‌ دیدگاه‌ متخصصین‌ و دانشمندان‌ مختلف‌ فرق‌ می‌كند و در رایجترین ‌تقسیم‌بندی‌ از تلاقی‌ و پیوند علوم‌ مختلف‌ با بیوتكنولوژی‌ استفاده‌ می‌كنند و نام‌ شاخه‌ای‌ از بیوتكنولوژی‌ را بدین‌ترتیب‌ وضع‌ می‌كنند. مانند بیوتكنولوژی‌پزشكی‌ كه‌ از تلاقی‌ بیوتكنولوژی‌ با علم‌ پزشكی‌ بوجود آمده‌ است‌ یا بیوتكنولوژی‌ كشاورزی‌ كه‌ كاربرد بیوتكنولوژی‌ در كشاورزی‌ را نشان‌ می‌دهد. بدین‌ترتیب‌ می‌توان‌ از بیوتكنولوژی ‌داروئی ‌Pharmaceutical Biotechnology بیوتكنولوژی‌میكروبیMicrobial Biotechnology، بیوتكنولوژی‌ دریا Marine Biotech، بیوتكنولوژی‌ قضائی‌ یا پزشكی‌ قانونی‌ Forensic Biotech، بیوتكنولوژی‌ محیطی‌ Environmental Biotech، بیوتكنولوژی‌ غذائی‌ food and stuffBiotechnology بیوانفورماتیك‌ Bioinformatics، بیوتكنولوژی‌ صنعتی‌ Industrial، بیوتكنولوژی‌ نفت‌ ...... بیوتكنولوژی‌ تشخیصی‌  و ... نام‌ برد. این‌ شاخه‌های‌ متعدد در عمل‌ همپوشانی‌ها و پیوندهای‌ متقاطع‌ زیادی‌ دارند و باز بدلیل‌ ماهیت‌ همه ‌جانبه‌ بودن‌ بیوتكنولوژی ‌نمی‌توان‌ در این‌ مورد نیز به‌ طور قطع محدوده‌هائی‌ را برای‌ آن ها تعیین ‌نمود.
گستردگی‌ كاربرد بیوتكنولوژی‌ در قرن‌ بیست‌ ویكم‌ بحدی‌ است‌ كه‌، اقتصاد، بهداشت‌، درمان‌، محیط‌زیست‌، آموزش‌، كشاورزی‌،صنعت‌، تغذیه‌ و سایر جنبه‌های‌ زندگی‌ بشر را تحت‌ تأثیر شگرف‌ خود قرار خواهد داد. بهمین‌ دلیل‌ اندیشمندان‌ جهان‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را قرن‌ بیوتكنولوژی‌نامگذاری‌ كرده‌اند.
 
 
تاریخچه‌بیوتكنولوژی‌ریشه‌ در تاریخ‌ دارد و تكوین‌ آن‌ از سالهای‌ بسیار دور آغاز شده‌ تابحال‌ ادامه‌یافته‌ است‌.
درتقسیم‌بندی‌ زمانی‌ می‌توان‌ سه‌دوره‌ برای‌ تكامل‌ بیوتكنولوژی‌ قائل‌ شد.
1) دورة‌ تاریخی‌ كه‌ بشر با استفاده‌ ناخودآگاه‌ از فرآیندهای‌ زیستی‌ به‌ تولیدمحصولات‌ تخمیری‌ مانند نان‌، مشروبات‌ الكلی‌، لبنیات‌ ترشیجات‌ و سركه‌ و غیره‌می‌پرداخت‌. در شش‌ هزار سال‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌، سومریان‌ و بابلیها از مخمرها در مشروب‌سازی‌ استفاده‌ كردند. مصریها در چهار هزار سال‌ قبل‌ با كمك‌ مخمر و خمیرمایه‌ نان‌ می‌پختند. در این‌ دوران‌ فرآیندهای‌ ساده‌ و اولیه‌ بیوتكنولوژی‌ وبویژه‌ تخمیر توسط‌ انسان‌ بكار گرفته‌ می‌شد.
2) دوره‌ اولیه‌ قرن‌ حاضر كه‌ با استفاده‌ آگاهانه‌ از تكنیكهای‌ تخمیر و كشت‌میكروارگانیسم‌ها در محیط‌های‌ مناسب‌ و متعاقباً استفاده‌ از فرمانتورها در تولیدآنتی‌بیوتیكها، آنزیمها، اجزاء مواد غذائی‌، مواد شیمیائی‌ آلی‌ و سایر تركیبات‌، بشر به‌ گسترش‌ این‌ علم‌ مبادرت‌ ورزید. در آن‌ دوره‌ این‌ بخش‌ از علم‌ نام‌میكروبیولوژی‌ صنعتی‌ بخود گرفت‌ و هم‌اكنون‌ نیز روند استفاده‌ از این‌ فرآیندها در زندگی‌ انسان‌ ادامه‌ دارد. لیكن‌ پیش‌بینی‌ می‌شود به‌ تدریج‌ با استفاده‌ ازتكنیكهای‌ بیوتكنولوژی‌ نوین‌ بسیاری‌ از فرآیندهای‌ فوق‌ نیز تحت‌ تأثیر قرارگرفته‌ و به‌سمت‌ بهبودی‌ و كارآمدی‌ بیشتر تغییر پیدا كنند.
3) دوره‌ نوین‌ بیوتكنولوژی‌ كه‌ با كمك‌ علم‌ ژنتیك‌ درحال‌ ایجاد تحول‌ در زندگی‌بشر است‌. بیوتكنولوژی‌ نوین‌ مدتی‌ است‌ كه‌ روبه‌ توسعه‌ گذاشته‌ و روز بروز وسعت‌ بیشتری‌ به‌ خود می‌گیرد. این‌ دوره‌ زمانی‌ از سال‌ 1976 با انتقال‌ژنهائی‌ از یك‌ میكروارگانیسم‌ به‌ میكروارگانیسم‌ دیگر آغاز شد. تا قبل‌ از آن‌دانشمندان‌ در فرآیندهای‌ بیوتكنولوژی‌ از خصوصیات‌ طبیعی‌ و ذاتی‌ (میكرو) ارگانیسم‌ها استفاده‌ می‌گردند لیكن‌ در اثر پیشرفت‌ در زیست‌شناسی‌ مولكولی‌ وژنتیك‌ و شناخت‌ عمیق‌تراجزاء و مكانیسم‌های‌ سلولی‌ و مولكولی‌ متخصصین‌علوم‌زیستی ‌توانستند تا به‌ اصلاح‌ و تغییر خصوصیات‌ (میكرو) ارگانیسم‌ها بپردازندو(میكرو) ارگانیسم‌هائی‌ باخصوصیات‌ كاملاً جدید بوجود آوردند تا با استفاده‌ ازآنها بتوان‌ تركیبات‌ جدید را بامقادیر بسیار بیشتر و كارائی‌ بالاتر تولید نمود.


[ 1390/12/8 ] [ 16:37 ] [ صادقی مهر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


پژوهشسرای پروفسور حسابی وابسته به آموزش و پرورش ناحیه دو همدان تلاش می کند زمینه های فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان را در زمینه های مختلف فراهم نماید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

كد ماوس