تبلیغات
پژوهشسرای دانش آموزی پروفسور حسابی

پژوهشسرای دانش آموزی پروفسور حسابی
قالب وبلاگ

در یک پروژه تحقیقی، دانش آموز یک زمینه علمی را با داشتن راهنمایی از منابع ساده و مقدماتی، بررسی می کند. یعنی، دانش آموزان نیاز دارند که بررسی منابع خود را در کتابخانه ها، موزه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نظیر آنها انجام دهند. به علاوه، آنها نیاز دارند که با دانشمندان، مربیان، پزشکان، صنعتکاران و غیره مصاحبه داشته باشند. با رعایت احتیاطها، آنها را تشویق کنید که بررسیهایی در آزمایشگاهها، کارخانه ها، کارگاهها، مزارع و ... انجام دهند. هدف این است که دانش آموز زمینه ای علمی را عمیقاً و با جزئیات بشکافد و جستجو کند و یافته های خود را با روشی روشن و جالب در طول پروژه گزارش دهد.

مقطع دبستان

• نشان دهید که موجودات زنده، در یک زنجیره غذایی چگونه به یکدیگر وابسته اند؟

• با نقاشی نشان دهید که موجودات در زیر زمین چگونه زندگی می کنند؟

• شغلهای مختلف زنبورها در یک کندوی عسل چیست؟

• زنبورها چه فایده ای برای انسان دارند؟

• زندگی مورچگان را بررسی کنید.

• نمونه هایی را از رابطه بین انگل و میزبان نشان دهید.

• نموداری از قسمتهای مختلف درختان و یا گلها رسم کنید.

• چرخه گیاهان بی دانه را نشان دهید.

• گیاهان چگونه غذا به دست می آورند؟

• گیاهان و جانوران برای زنده ماندن چگونه خود را با شرایط تطبیق می دهند؟

• مقیاس باد بیافروت چیست؟

• انواع نوک پرندگان و کار آنها را شرح دهید.

• با زنجیره غذایی نشان دهید که در یک اجتماع اعضا چگونه انرژی به دست می آورند.

• چرا حیوانات زمستان خوابی دارند؟

• یک شغل علمی را شرح دهید.

• راهنمایی برای گیاهان و درختانی که در محیط مدرسه یا محیط اطراف شما روییده اند، تهیه کنید.

• مثالهایی از انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی بیاورید.

• درباره رسانا و نارسانا تحقیق کنید.

• سنگها چگونه به وجود آمده اند؟

• کاربرد کانیها در زندگی روزمره انسان چیست؟

• ذغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟

• گلف استریم و جریانهای آب سرد و یا آب گرم را شرح دهید.

• استفاده از منابع دریایی و سود و ضرر آنها چیست.

• باد و نسیم چیست؟

• چگونه دمای هوا تغییر می کند؟

• شباهت و اختلاف بین سیارات چیست. (دما، فاصله از خورشید، تعداد قمرها، طول روز و غیره)

• چه چیزی درباره زحل (مریخ، مشتری، اورانوس،...) می دانید؟

• دمای محیط خود را در طول روز (در فاصله های معین) چند هفته اندازه گیری کنید.

• هوای پیش بینی شده را با هوای واقعی مقایسه کنید.

• دستگاه گوارش و عمل آن را شرح دهید.

• سلولها چگونه یک عضو را می سازند؟

• گوش انسان چگونه کار می کند؟

• کور رنگی چیست؟

• تاریخ اندازه گیری چیست؟

• مطالعه جمعیت یک پرنده محلی، ثبت تعداد و نوع پرنده هایی ک غذا دهنده را ملاقات می کنند. یافته های خود را روی نمودار بیاورید.

• خانواده کرمها کدامند؟

• درباره خارپشتها چه می دانید؟

• ساختمان بدن ماهی چیست؟

• شباهتها و تفاوتهای بین خزندگان و دوزیستان چیست؟

• چرخه زندگی یک قورباغه چیست؟

• مارهای منطقه ای که در آن زندگی می کنید کدامند؟

• حقایق جالبی را درباره پرندگان تحقیق کنید.

• ساختمان استخوان و پرهای پرندگان چیست؟

• چگونه شیر را پاستوریزه می کنند؟

• پستانداران کدامند؟

• درباره پلاتی پوس، هر چه می دانید بنویسید.

• چگونه از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟

• آبیاری گیاهان چگونه است؟

• منافع و مسائل انرژی هسته ای چیست؟

• روشهایی برای بقای انرژی چیست؟

• تغییرات فیزیکی و شیمیایی ناشی از هوازدگی چیست؟

• منابع اصلی آلودگی هوا، آب و خاک کدامند؟

• مشخصه های پنج گروه از مهره داران چیست؟

• بارداری پستانداران مختلف چگونه است؟

• درباره زندگی نهنگها تحقیق کنید.

• حیوانات و گیاهانی که در خطر نابودی هستند کدامند؟

• در مورد یک شغل علمی که مورد علاقه شما است تحقیق کنید.

• از زندگی یک دانشمند خلاصه ای تهیه کنید.

• اگر یک جانور شناس (گیاه شناس، میکروب شناس، شیمیست و ...) بودید آن شغل را چگونه معرفی می کردید؟

• با نمودار انواع حیوانات را در گروه اصلی آنها نشان دهید.

• کاربرد عمومی عناصر چیست؟

• بالنهای هواشناسی چیستند؟

• علائم اختصاری برای عناصر شیمیایی چگونه اختراع شدند؟

• بی مهرگان کدامند؟

• محصولاتی که از تغییرات شیمیایی به دست می آیند کدامند؟

• الکتریسیته به عنوان یک انرِژِی مفید چیست؟

• کاربرد مدارهای موازی و سری چیست؟

• ایمنی در برابر الکتریسیته چیست؟

• منابع انرژِی کدامند؟

• منابع اصلی ذغال، نفت و گاز طبیعی کدامند؟

• منابع اصلی انرژِی برای تولید الکتریسیته کدامند؟

• اثر گلخانه ای چیست و چگونه بر روی زمین اثر می گذارند؟

• روشهای مختلف جلوگیری از آلودگی کدامند؟

• دستگاه اسکلت بدن انسان چیست؟

• درباره توده های هوا بنویسید.

• کمربند بادهای کره زمین کدامند؟

• جبهه هوای سرد و هوای گرم چیست؟

• هواشناسی (گزارش هوا) چگونه است؟

• نجوم چیست؟

• چرخه حیات (تولد و مرگ) یک ستاره چیست؟

• مفاصل بدن انسان کدامند؟

• فعالیت عضلات ارادی و غیر ارادی انسان چگونه است؟

• قلب مصنوعی چیست؟

• عمل دستگاه تنفس چیست؟

• فتوسنتز چیست؟

• تنفس چیست؟

• فتوسنتز را با تنفس مقایسه کنید.

• گلها چگونه دانه تولید می کنند؟

• محلولها و تعلیقهایی که در اطراف ما یافت می شوند کدامند؟

• گیاهان برای غذاسازی چگونه مواد را به دست می آورند؟

• تأثیر محیط روی جمعیت حیوانات.

• زنجیر در یک اکوسیستم.

• اثر کشف فارادی.

• اثر باران اسیدی.

• پدیده ی آب و هواشناسی دقیق.

 

مقطع راهنمایی

• گیاهان چه منافعی دارند؟

• قسمت های مختلف یک سلول کدام است؟

• موجودات تک سلولی چیستند؟

• اعضا، بافت ها، و دستگاه های بدن چیستند؟

• انواع سلول ها کدامند؟

• ساعت های زیستی کدامند و چگونه کار می کنند؟

• درختان بلند قامت (نظیر سکویا) کدامند؟

• تروپیسم و فتوتروپیسم.

• سازگاری دانه ها.

• تاریخ درخت شناسی.

• سازگاری حیوانات.

• تکامل خزندگان.

• زیبوم چیست؟

• ساکنین اعماق اقیانوس کدامند؟

• آتش سوزی های جنگلی چه نقشی در بوم شناسی جنگل دارند.

• درباره ی بی ورها (خزندگان نیمه آبزی) چه می دانید؟

• پستانداران اولیه کدامند؟

• فیدبک زیستی چیست؟

• ساکنین و منابع اقیانوس کدامند؟

• آیا کشاورزی دریایی عملی است؟

• منابع طبیعی محیط زیست شما کدامند؟

• تغییرات پوسته زمین چیست؟

• حرکت خشکی چیست؟

• استخراج نفت چگونه و در چه جایی انجام می شود؟

• زلزله چیست؟

• ریز تراشه چیست و چگونه طراحی می شود؟

• تحقیقات فضایی چه اثری بر زندگی مردم در روی زمین دارد؟

• ربات های صنعتی چگونه کار می کنند؟

• کار قسمت های مختلف مغز چیست؟

• غده های درون ریز بدن چه عملی انجام می دهند؟

• اندام های مختلف چگونه ترمیم می شوند؟

• آتشفشان چیست؟

• کوه ها چگونه تشکیل می شود؟

• شغل هواشناس چیست؟

• رطوبت نسبی چیست؟

• اطلاعات هواشناسی چگونه جمع آوری می شوند؟

• طوفان چیست؟

• برنامه ماهواره فضایی چیست؟

• کاربرد درست و کاربرد نادرست قمرهای مصنوعی چیست؟

• آیا در روی سیارات دیگر آب و هوا وجود دارد؟

• سوند فضایی چیست؟

• آیا می توانید یک فضانورد باشید؟

• آینده ماه چگونه است؟

• امراض موروثی کدامند؟

• آتشفشان های مهم کره زمین کدامند؟

• منشأ ماه چیست؟

• تعداد کروموزوم های بدن و سلول های جنسی جانداران و گیاهان مختلف را روی نمودار به دست آورید.

• استفاده از کامپیوتر در نساجی چگونه است؟

• اداره هواشناسی چیست؟

• در بدن یک جانور زمستان خواب در هنگام زمستان خوابی دما، گوارش و فعالیت مغزی چگونه است؟

• فعالیت غریزی و غیر غریزی چیست؟

• بدن در برابر ورزش و تنبلی چگونه واکنش نشان می دهد؟

• چاپ چیست؟

• گیاهان و جانواران انگلی چیستند؟

• گیاهان و جانوران کویری کدامند؟

• ساکنین اعماق اقیانوس کدامند؟

• نظریه اتمی چگونه پیدا شد و رشد کرد؟

• کاربرد ایزوتوپ ها در طب و صنعت چیست؟

• کاربرد عناصر و ترکیبات آنها در صنعت چیست؟

• تغییرات فیزیکی و تغییرات شیمیایی در محیط اطراف ما کدامند؟

• طب اتمی چیست؟

• لامپ های مختلف برق چگونه کار می کنند؟

• لایه اوزون چه اثری دارد؟

• لیزر چیست و در طب و صنعت چه کاربردی دارد؟

• تلفن چگونه کار می کند؟

• امواج صوتی را چگونه می توان ثبت کرد؟

• گیرنده و فرستنده رادیویی و یا تلویزیونی چیست؟

• آیا یک شغل در شیمی می شناسید که مورد علاقه شما باشد؟

• منابع از بین رفتنی و منابع تجدید شدنی کدامند؟

• منافع بازیابی چیست؟

• استخراج بنزین از چاه تا پمپ بنزین چگونه است؟

• گیاهان دارویی کدامند؟

• مهاجرت پرندگان انتخابی چگونه است؟

• شغلی در گیاه شناسی (جانور شناسی و یا فیزیک) شرح دهید.

• اثر فعالیت های انسان در روی زیبوم جانوری.

• گرهک های دریایی چیستند؟

• کبریت چگونه کار می کند؟

• شیشه چگونه درست می شود و چه استفاده ای دارد؟

• اکسیژن از کجا می آید؟

• چگونه از دندان ها مراقبت کنیم و چگونه از آن ها استفاده کنیم؟

• غارهای مهم.

• فرسایش: اصول، عوامل و راه حل ها.

• کاربرد مختلف ترانزیستورها.

• مبارزه با سرطان در طول چند دهه.

• آئرودینامیک اجسام پرنده مختلف.

• آینده انرژِی خورشیدی چگونه است؟

• انرژی هسته ای: دوست یا دشمن؟

• هورمون ها در بدن انسان چگونه عمل می کنند؟

• راه های مختلف خاموش کردن آتش سوزی چیست؟

• هوانوردی در گذشته و حال.

• نظریه هایی در مورد حیات در روی کرات دیگر.

• راه های مختلف استفاده از پس مانده ها.

• تاریخ عکاسی را شرح دهید.

• انواع مختلف ساکنین غارها.

• گیاهان و جانوران چگونه به یکدیگر وابسته اند؟

• آدامس چگونه درست می شود؟

• عصر یخ و نتیجه آن.

• آغاز کشاورزی چگونه روی داده است؟

• چگونه می توان یک زمین بایر را آباد یا زمین آباد را بایر کرد؟

• اهرام مصر در گذشته و حال.

• تکنولوژی لیزری.

• باستان شناسی به عنوان یک حرفه.

• الکتریسته چگونه تولید می شود؟

• امواج جزر و مدی.

• تکامل تلفن.

• مغز انسان: شکل و کار آن.

• علت ها و آثار باران اسیدی.

• رودخانه ها و دریاچه ها چگونه آلوده می شوند؟

• چگونه زیاد شدن سن روی حافظه اثر می گذارد؟

• آیا رنگ چشم روی بینایی اثر دارد؟

• مراکز عصبی در گیاهان.

• رادیو اکتیو آیی: منافع و یا مشکلات.

• بچه ها چگونه رشد می کنند: رشد جنین.

• انواع منفجره ها

به طور کلی، دانش آموزان می توانند از بین این موضوع ها برای پروژه خود موضوعی را انتخاب کنند. نباید دانش آموزان احساس کنند که باید منحصراً از این فهرست موضوعی را انتخاب کنند بلکه آنها را تشویق کنید که موضوعهای دیگری را خارج از این فهرست تهیه کنند. دنیای علوم گستره عظیمی برای تحقیق دارد: باید دانش آموزان برای کشف در هر گوشه از این گستره احساس امنیت کنند و علاقه ی شان راهنما باشد

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

آزمایش ها

نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. پروژه وقتی کامل خواهد بود که مراحلی را که دانش آموز پیموده است، صحت داده ها، موفقیت ها و شکست هایش را نمایش دهد.

مقطع ابتدایی

• کدام یک از حواس انسان می تواند بیشترین اطلاعات حسی را فراهم کند؟

• بلورها چگونه تشکیل می شوند؟

• جدا کردن نمک از آب چگونه است؟

• کدام یک از مواد غذایی نشاسته دارد؟

• کدام یک از مواد بهترین رسانای الکتریسیته هستند؟

• اشیاء باردار چگونه در مقابل یکدیگر واکنش نشان می دهند؟

• اثر ارتفاع را در پرتاب یک جسم روی انرژی آن پیدا کنید.

• چه اجسامی نارسانای خوبی هستند؟

• وقتی جای تکیه گاه را تغییر دهیم چه اهرمهایی به دست می آید؟

• اثر تنگی جا در رشد گیاهان چگونه است؟

• برگ ها چگونه آب از دست می دهند؟

• اثر نور خورشید روی گیاهان چیست؟

• چگونه تغییرات دما در زندگی ماهی اثر می گذارد؟

• آیا مواد نگاهدارنده (موادی که از فاسد شدن جلوگیری می کنند) می توانند رشد کپک را در نان متوقف کنند.

• آیا هوا یک ماده است؟

• چگونه گرما در حل کردن مواد اثر دارد؟

• چه عواملی در سرعت بخشیدن مایعات برای مخلوط شدن اثر می گذارند؟

• نقطه جوش مواد مایع را پیدا کنید.

• در چه مایعاتی یک تکه یخ شناور می ماند؟

• نقطه ذوب مایعات مختلف راپیدا کنید.

• چه نوع غذایی را انواع مشخص پرندگان ترجیح می دهند؟

• آیا تغییر دمای آب در تنفس ماهی اثر می گذارد؟

• از ریشه گیاهان مختلف آب چگونه بالا می رود؟

• برخی از رفتارهای کرم خاکی چیست؟

• چه کنیم تا نم دهی آب بیشتر شود؟

• چه فلزات یا موادی زنگ می زنند؟

• رساناهای خوب و ضعیف کدامند؟

• تأثیر نوع مداری که به کار می بریم در روشنایی لامپها چیست؟

• رنگ جسم روی گرمایی که می گیرد چه اثری دارد؟

• بهترین جا برای استقرار واحدهای گرمایی خورشیدی کجا است؟

• آیا در محلی که زندگی می کنید می توانید از باد برای تولید الکتریسیته استفاده کنید؟

• آیا یک کولکتور خورشیدی وسیله ای شدنی و امکان پذیر برای گرم کردن آب است؟

• آیا در هوایی که تنفس می کنیم ذرات جامد وجود دارند؟

• اثر رقیق سازی در کاهش آلودگی آب چیست؟

• چه موادی تجزیه کننده های زیستی هستند؟

• اثر رنگ جسم روی مقدار انرژی خورشیدی که جذب می کند، چیست؟

• چگونه یک ترکیب درست کنیم؟

• اگر مواد معدنی به استخوان ها نرسد چه روی می دهد؟

• مژه زدن را کنترل کنید.

• اثر فعالیت های مختلف بدنی روی تعداد ضربانها چیست؟

• عواملی که بر میعان (گازها) اثر دارند، کدامند؟

• طرح ابرها را چندین هفته تماشا کنید و از روی آن ها آب و هوا را پیش بینی کنید، پیش بینی های خود را با پیش بینی های هواشناسی مقایسه کنید.

 

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

آزمایش ها

نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. پروژه وقتی کامل خواهد بود که مراحلی را که دانش آموز پیموده است، صحت داده ها، موفقیت ها و شکست هایش را نمایش دهد.

 

مقطع راهنمایی

• آیا اجسام غیر زنده رشد می کنند؟

• اثر نور روی گیاهان چیست؟

• چه عواملی بر تخریب یک برگ اثر می گذارند؟

• محل قرار گرفتن ریشه چگونه بر رشد گیاه اثر می گذارد؟

• چه عواملی در جوانه زدن گیاه اثر می گذارند؟

• اثر نور رنگی لامپ روی رشد گیاهان چیست؟

• ترکیب خاک محیط شما چیست؟

• چه عواملی روی فرکانس موج اثر می گذارند؟

• آیا ریشه گیاهان به سمت پایین رشد می کنند حتی هنگامی که نور را از پایین به سمت آن ها بتابانیم؟

• رابطه بین رطوبت نسبی و تغییرات رطوبت سنج نسبت به تغییرات آب و هوا چیست؟

• اثر منبع نور در تولید سایه چیست؟

• اثر کودهای شیمیایی (مصنوعی و طبیعی) روی رشد گیاهان چیست؟

• عمق دانه ای که در خاک می کاریم چه اثری روی رشد گیاه دارد؟

• اثر آب نمک و سایر مایعات روی رشد گیاهان چیست؟

• چه موادی برای ساختن آشیانه پرندگان مناسبند؟

• آزمایش کردن اسیدها و بازها برای تعیین ph آن ها.

• عواملی که روی قدرت یادگیری اثر می گذارند.

• گرما چگونه روی قند اثر می گذارد؟

• صافی های رنگی چگونه بر رنگ رفتگی اثر می گذارند؟

• اثر تکرار روی زمانهای واکنش حیوانات مختلف.

• روشهای جداکردن نمک از محلول آب نمک.

• رفتار سوسک ها.

• فوتوتروپیسم و اثر آن روی گیاهان مختلف.

• اثر غذای بی رویه روی جوندگان صحرایی.

• آیا موسیقی بر قدرت یادگیری اثر می گذارد؟

• چگونه صوت منتشر می شود؟

• چه نوع عایقی گرما را بهتر در خود نگه می دارد؟

• دستگاه گوارش انسان چگونه کار می کند؟

• آزمایشی درباره سلول های گیاهی.

• کره زمین را چگونه اندازه می گیرند؟

• چگونه می توان در خانه آب را تصفیه کرد؟

• انبساط فلزات مختلف.

• آب کاری با مس چگونه انجام می شود؟

• کمبود ویتامین ها چه اثری روی رشد موش ها دارند؟

• واکنش پیش زیان در برابر مواد شیمیایی مختلف چیست؟

• فیلم عکاسی را ظاهر کنید.

• فوتوسنتز در گیاهان پست چیست؟

• از مرغ جوجه کشی کنید (میزان دما، رطوبت نسبی و ...).

• رشد کپک  روی نان های مختلف چگونه است؟

• رشدخمیر ترش.

• چگونه رنگ ها را می بینیم؟

• رشد گیاهان علفی در خاک های مختلف.

• باران اسیدی چگونه بر جوانه زدن دانه اثر می گذارد؟

• موش های صحرایی چگونه راه خود را در لانه های پر پیچ و خم صحرایی پیدا می کنند؟

• واکنش دانه ها در برابر کودهای شیمیایی.

• تأثیر نمک در برابر قند را در رشد گیاهان یا جانوران بررسی کنید.

• خاک های مختلف چه مقدار آب در خود نگه می دارند؟

• آیا عاطفه و مهر روی رشد جانورانی مانند موش اثر می گذارد؟

• اثر نور فرابنفش در جوانه زدن دانه ها چیست؟

• اثر جهت نور روی رشد گیاهان چیست؟

• الکتریسیته چگونه روی رشد گیاهان اثر می گذارد؟

• اثر دود سیگار روی چند حشره انتخابی چیست؟

• اثر آسپرین روی رشد چند گیاه انتخابی چیست؟

• اثر دود اتومبیل روی رشد گیاهان مختلف چیست؟

• روش هایی که می توان رشد گیاهان را کند کرد، کدامند؟

• اثر رنگ های مختلف روی عادت خوردن جوجه ها چیست؟

• اثر خمیر دندان روی رشد باکتری چیست؟

• اثر سر و صدا روی رشد گیاهان چیست؟

• رشد باکتری در داروهای ضد عفونی کننده تجاری.

 

 
[ 1390/05/17 ] [ 11:34 ] [ صادقی مهر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


پژوهشسرای پروفسور حسابی وابسته به آموزش و پرورش ناحیه دو همدان تلاش می کند زمینه های فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان را در زمینه های مختلف فراهم نماید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

كد ماوس